W imieniu organizatorów bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na sesje otwarte zjazdu / sympozjum teologów fundamentalnych, w dniach 22-23 września w naszym koszalińskim seminarium.

 

Czwartek, 22.09.2016

TOŻSAMOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA. PAMIĘĆ - DIAGNOZA - WYOBRAŹNIA

9.25 - Powitanie - ks. dr Wojciech Wójtowicz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie

- Słowo wstępne - ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, przewodniczący STF

 

Sesja I Przewodniczy ks. dr Wojciech Wójtowicz, rektor WSD w Koszalinie

9.40 - 10.15 - Przypominam, bracia, Ewangelię, [.], w której trwacie. "Pamięć i tożsamość" -  ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu oraz Zakładu Dialogu Katolicko-Judaistycznego WT UKSW, Laureat Nagrody Ratzingera 2014

10.15 - 10.45 - Postchrześcijańska Bruksela? Doświadczenie i wyzwania - ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Instytut Politologii UKSW, sekretarz generalny Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE w latach 2008-2012

10.45 - 11.15 - Dyskusja

11.15 - 11.40 - Przerwa

 

Sesja II Przewodniczy ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL, sekretarz STF

11.40-12.15 - Tożsamość chrześcijańska w badaniach socjologicznych nad religijnością Polaków. Diagnoza, postulaty - ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, emeryt. prof. KUL, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

12.15 - 13.00 - Ideologiczne źródła korodowania tożsamości chrześcijańskiej - red. Grzegorz Górny, publicysta "W Sieci"

13.00-13. 30 - Dyskusja

 

Piątek, 23.09.2016

W KRĘGU BADAŃ FUNDAMENTALNOTEOLOGICZNYCH NAD TOŻSAMOŚCIĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ

Sesja III Przewodniczy ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, UPJPII

9.30 - 10.05 - Badania teologiczno-literackie. Tożsamość chrześcijańska bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza - o. dr Andrzej Bielat OP, autor książki "Ocalić Europę. Henryk Sienkiewicz - apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej"

10.05 - 10.40 - Tożsamość prymacjalna chrześcijaństwa we współczesnej refleksji fundamentalnoeklezjologicznej  - ks. dr hab. Damian Wąsek, UPJPII

10.40 - 11.10 - Dyskusja

11.10 - 11.40 - Przerwa

 

Sesja IV Przewodniczy ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek, UPJPII, wiceprzewodniczący STF

11.40-12.15 - Tożsamość sukcesyjna we współczesnej refleksji eklezjologicznej i dialogach ekumenicznych - ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US, WSD Koszalin

Dyskusja podsumowująca

13.00 Wniesienie Piety i powitanie uczestników DSM przez Księdza Biskupa Edwarda Dajczaka.

13.15 Koncert TAU.

14.45 ,,Godzina Miłosierdzia”, wniesienie kopii Krzyża ŚDM, świadectwa ŚDM, adoracja, koronka, spowiedź.

16.00 Przerwa na ciepły posiłek, czas dla bliźniego, możliwość prywatnej modlitwy w Sanktuarium.

17.30 Gromadzenie się w namiocie (Diakonia Muzyczna).

18.00 Chrzest już i jeszcze nie: katecheza chrzcielna i celebracja chrzcielna przy źródle.

19.30 Zanurzeni w Jezusie: uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Bp. Edwarda Dajczaka, zakończona radosnym uwielbieniem.

„POTEM WIELKI ZNAK SIĘ UKAZAŁ NA NIEBIE:

NIEWIASTA OBLECZONA W SŁOŃCE

I KSIĘŻYC POD JEJ STOPAMI,

A NA JEJ GŁOWIE WIENIEC Z GWIAZD DWUNASTU.

A JEST BRZEMIENNA.

I WOŁA CIERPIĄC BÓLE I MĘKI RODZENIA.”

AP 12, 1-2

Apokaliptyczny znak Niewiasty możemy odczytywać na różne sposoby. Jest to przede wszystkim obraz Ludu Bożego – Kościoła, ale Tradycja widzi w nim również Najświętszą Maryję Pannę, czego odbicie znajdujemy w sztuce. Stąd na plakacie tegorocznej Golgoty figura Maryi – taka jaką doskonale znamy z kościołów, kapliczek i naszych domów.

W czasie Golgoty Młodych chcemy skupić się na apokaliptycznym Znaku – spróbować odczytać go i przyjąć do własnego życia. Św. Franciszek z Asyżu nadał Maryi wyjątkowy tytuł DZIEWICY UCZYNIONEJ KOŚCIOŁEM. Oznacza to, że Ona pierwsza przeszła drogę Kościoła, zrealizowała w pełni chrześcijańskie powołanie. W Niej faktem stają się wszystkie obietnice Boga. Stąd Maryja, Matka Kościoła, jest dla każdego wierzącego znakiem nadziei.

Problem młodego człowieka często polega na tym, że nie widzi on możliwości przełożenia na własne życie tego, co słyszy w Kościele. W pewnym sensie doświadcza on „abstrakcyjności” swojej wiary. W całym zamieszaniu dojrzewania gubi się w relacji z Bogiem, nie rozumie Jego słowa, widzi własną małoduszność i brak wiary, niechęć do modlitwy i liturgii. Nie potrafi wykrzesać z siebie „dobrego chrześcijanina”. Jest rozczarowany sobą, nie potrafi „ogarnąć” swojego życia w prawie żadnym wymiarze. Boi się relacji, odpowiedzialności i decyzji.

Celem tegorocznej Golgoty Młodych jest przejście ze sfery sloganu, teorii i zagubienia do osobistego doświadczenia działania Pana Boga. Będziemy patrzeć na Maryję i iść Jej śladami. Chcemy zgłębić tajemnice Jej życia - od Zwiastowania po Wniebowzięcie - po to, żeby w Bożym świetle spojrzeć na własne życie i powołanie. Zawierzamy Jej siebie, aby Ona poprowadziła nas do autentycznego zjednoczenia z Bogiem. Wtedy to On, przez działanie Kościoła, sam zmieni nasz sposób patrzenia na rzeczywistość i doprowadzi do nawrócenia. Przeprowadzi z lęku, ciemności i niepokoju do nowego życia w Duchu Świętym.

2016 – 8 września – 2017 to rok jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi. Miało to miejsce w 1717 r. Korony przesłał papież Klemens XI. Było to pierwsze w świecie takie wydarzenie poza Rzymem.

Dziś pragniemy ukoronować Maryję już nie złotymi koronami, ale naszym ewangelicznym życiem.  Aby tak się stało potrzeba nam nawrócenia. Dlatego też chcemy złożyć Maryi nasze duchowe dary – to one najbardziej ukazują, czy Maryja króluje w naszym życiu.

 

Więcej przeczytamy na stronie: www.koronamaryi.pl

 OD 1 WRZEŚNIA ZEBRANO: 1654 ZŁ 

W SIERPNIU ZEBRANO: 1230 ZŁ

DZIĘKUJEMY!

 

Kliknij na obrazek, aby dokonać

wpłaty darowizny za pomocą

systemu PAYPAL

Przeczytaj o zasadach bezpieczeństwa

 

.

.

  

 

TELEWIZJA INTERNETOWA

POD PATRONATEM DIECEZJI

KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ

 

Blog Bez Piuski

 

  Facebook "Dobrych Mediów"

 

 

Adoracja on-line s. Klaryski

 

GaduGadu z Prezesem

Facebook "Prezesa"

 ks. Krzysztof Witwicki

 

KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI GOŚĆ NIEDZIELNY

Pobieranie...