Właśnie jesteśmy w drodze na transmisję... Szczegóły na www.wielkapokuta.pl 

 

Zaczynamy 15 października o godzinie 11:00 pod murami Jasnej Góry na Błoniach. Msza Święta będzie celebrowana na ołtarzu polowym.

 

11:00 - 13: 30 - przygotowanie do pokuty i modlitwa o Ducha Świętego - ojcowie Antonello i Henrique

 

13:30 - 15:00 - przerwa na obiad 

 

15:00 - 16:30 - koronka oraz konferencja ks. Piotra Glasa.

 

16:30 - 18:00 - Msza Święta

 

18:00 - 20:00 - część pokutna ze świadectwami modlitwą i adoracją

 

20:00 - 21:00 - czuwanie pokutne

 

 

W imieniu organizatorów bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na sesje otwarte zjazdu / sympozjum teologów fundamentalnych, w dniach 22-23 września w naszym koszalińskim seminarium.

 

Czwartek, 22.09.2016

TOŻSAMOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA. PAMIĘĆ - DIAGNOZA - WYOBRAŹNIA

9.25 - Powitanie - ks. dr Wojciech Wójtowicz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie

- Słowo wstępne - ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, przewodniczący STF

 

Sesja I Przewodniczy ks. dr Wojciech Wójtowicz, rektor WSD w Koszalinie

9.40 - 10.15 - Przypominam, bracia, Ewangelię, [.], w której trwacie. "Pamięć i tożsamość" -  ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu oraz Zakładu Dialogu Katolicko-Judaistycznego WT UKSW, Laureat Nagrody Ratzingera 2014

10.15 - 10.45 - Postchrześcijańska Bruksela? Doświadczenie i wyzwania - ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Instytut Politologii UKSW, sekretarz generalny Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE w latach 2008-2012

10.45 - 11.15 - Dyskusja

11.15 - 11.40 - Przerwa

 

Sesja II Przewodniczy ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL, sekretarz STF

11.40-12.15 - Tożsamość chrześcijańska w badaniach socjologicznych nad religijnością Polaków. Diagnoza, postulaty - ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, emeryt. prof. KUL, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

12.15 - 13.00 - Ideologiczne źródła korodowania tożsamości chrześcijańskiej - red. Grzegorz Górny, publicysta "W Sieci"

13.00-13. 30 - Dyskusja

 

Piątek, 23.09.2016

W KRĘGU BADAŃ FUNDAMENTALNOTEOLOGICZNYCH NAD TOŻSAMOŚCIĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ

Sesja III Przewodniczy ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, UPJPII

9.30 - 10.05 - Badania teologiczno-literackie. Tożsamość chrześcijańska bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza - o. dr Andrzej Bielat OP, autor książki "Ocalić Europę. Henryk Sienkiewicz - apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej"

10.05 - 10.40 - Tożsamość prymacjalna chrześcijaństwa we współczesnej refleksji fundamentalnoeklezjologicznej  - ks. dr hab. Damian Wąsek, UPJPII

10.40 - 11.10 - Dyskusja

11.10 - 11.40 - Przerwa

 

Sesja IV Przewodniczy ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek, UPJPII, wiceprzewodniczący STF

11.40-12.15 - Tożsamość sukcesyjna we współczesnej refleksji eklezjologicznej i dialogach ekumenicznych - ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US, WSD Koszalin

Dyskusja podsumowująca

2016 – 8 września – 2017 to rok jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi. Miało to miejsce w 1717 r. Korony przesłał papież Klemens XI. Było to pierwsze w świecie takie wydarzenie poza Rzymem.

Dziś pragniemy ukoronować Maryję już nie złotymi koronami, ale naszym ewangelicznym życiem.  Aby tak się stało potrzeba nam nawrócenia. Dlatego też chcemy złożyć Maryi nasze duchowe dary – to one najbardziej ukazują, czy Maryja króluje w naszym życiu.

 

Więcej przeczytamy na stronie: www.koronamaryi.pl

13.00 Wniesienie Piety i powitanie uczestników DSM przez Księdza Biskupa Edwarda Dajczaka.

13.15 Koncert TAU.

14.45 ,,Godzina Miłosierdzia”, wniesienie kopii Krzyża ŚDM, świadectwa ŚDM, adoracja, koronka, spowiedź.

16.00 Przerwa na ciepły posiłek, czas dla bliźniego, możliwość prywatnej modlitwy w Sanktuarium.

17.30 Gromadzenie się w namiocie (Diakonia Muzyczna).

18.00 Chrzest już i jeszcze nie: katecheza chrzcielna i celebracja chrzcielna przy źródle.

19.30 Zanurzeni w Jezusie: uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Bp. Edwarda Dajczaka, zakończona radosnym uwielbieniem.

 OD 1 LIPCA ZEBRANO:  1 483 ZŁ 

W CZERWCU ZEBRANO: 1 998 ZŁ

DZIĘKUJEMY!

 

Kliknij na obrazek, aby dokonać

wpłaty darowizny za pomocą

systemu PAYPAL

Przeczytaj o zasadach bezpieczeństwa

 

.

.

Blog Bez Piuski

 

  Facebook "Dobrych Mediów"

 

 

 

Adoracja on-line s. Klaryski

 

GaduGadu z Prezesem

Facebook "Prezesa"

 ks. Krzysztof Witwicki

 

KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI GOŚĆ NIEDZIELNY

Pobieranie...